35%

11

donateurs

€10.322,-

van de €75.000
Doneer nu!

Een geslaagde campagne

Afgelopen najaar, december 2015, hebben 956 donateurs een bedrag bij elkaar gebracht van ruim € 30.000. Met deze crowdfundingcampagne heeft het Gilde van Traditionele Schaapherders een aantal herders de winter door kunnen helpen. Hulp die voor sommigen van hen precies op tijd kwam. Op dat resultaat zijn we trots. Maar….. we zijn er nog niet

Zoals in het Wageningse wetenschappelijke onderzoeksinstituut Alterra rapport is beschreven, is de campagne Volgdeherder niet voor niets geweest. De meeste traditionele herders zitten daadwerkelijk financieel aan de grond en mede daarom is het hard nodig om een vervolg te geven aan de succesvolle Volgdeherder-campagne.

Het doel van de nieuwe campagne: we hebben de herders nog op de been, maar nu is het de hoogste tijd voor structurele verbeteringen om het voortbestaan van het waardevolle en mooie ambacht in Nederland veilig te stellen. Wij willen herders met hun gezin en kuddes zeldzame schapenrassen in staat stellen om tegenvallers op te vangen door een fonds te creëren voor zowel (nood)steun en professionalisering van het ambacht, bijvoorbeeld door investeringen te doen in zaken en activiteiten die een betere toekomst voor herders opleveren. Tegelijkertijd zullen wij ons als Gilde dit jaar op politiek en bestuurlijk vlak – in ieder geval bij overheden en terrein beherende (natuur)organisaties – hard maken voor een normale, rendabele bezoldiging en natuurbeheervergoeding voor gescheperde kuddes.

We doen het niet alleen voor de herders

Los van het lot van de herders is er vooral ook het grotere, publiek-maatschappelijke belang. Want wie wil er niet dat Nederland natuur met een rijke biodiversiteit en een mooi cultuurlandschap blijft houden? Dat is precies wat herders voor ons doen! Eigenlijk zijn onze herders dus geen probleem, maar juist dé oplossing. Over de manier waarop het Gilde – een vereniging en stichting van, voor en door herders – geholpen kan worden en hoe jij hierbij kunt helpen vertellen we je snel meer. Je kunt nu echter al een bijdrage leveren voor de toekomst van de herders en onze natuur en cultuurhistorie.

Achtergrond

In Nederland zijn nog maar zo’n vijftig tot zestig echt professionele gescheperde schaapskuddes met oude, zeldzame schapenrassen actief. Dat de kuddes op eeuwenoude wijze worden gehoed, heeft veel voordelen. De schapen nemen al grazend grote hoeveelheden zaden mee zij zorgen onderweg voor het verspreiden van die zaden en insecten. Per schaap gaat het om tienduizenden zaden en insecten per jaar die op deze manier worden verspreid! Schapen en ook een aantal landgeiten worden ingezet om vergrassing en het verbossen van heidevlaktes tegen te gaan zodat het mooie, gevarieerde en oude Nederlandse cultuurlandschap met een rijke flora en fauna bewaard blijft.

Achter elke kudde schapen schuilt een hardwerkende herder, als slecht betaalde manager van de natuur en ons landschap. Hij kan de kudde met hulp van zijn honden en staf heel gericht laten grazen. De kuddes houden de open vlaktes open en zorgen ervoor dat de heide mooi bloeit en in stand blijft. De herder zorgt er ook voor dat zeldzame plantensoorten bewaard blijven en meer kans krijgen om zich te verspreiden. Deze op de natuur en biodiversiteit gerichte manier van hoeden vergt veel terreinkennis. We hebben het over vakmensen die alle zeven dagen van de week bezig zijn met hun kudde. Een mooi ambacht dus, maar loodzwaar.

Onze herders hebben het in de afgelopen jaren steeds zwaarder gekregen. Bezuinigingen en oneerlijke concurrentie van commerciële begrazingsbedrijven hebben ervoor gezorgd dat veel traditioneel werkende herders zijn gekort of zelfs hun begrazingsopdrachten hebben verloren. Intussen liggen de onkosten van onze herders volgens het rapport Alterra zo’n dertig procent hoger dan al hun inkomsten. Ook als de herders meer vlees en wol gaan verkopen, dan zal er geen gezonde financiering ontstaan. Een keihard exploitatietekort van vaak tienduizenden euro’s per jaar dus. Dat houdt niemand lang vol, hoe gepassioneerd herders ook zijn. Er zijn al herders gestopt, zoals in Zeeland waar ondanks een rijke schaapsherder-geschiedenis bijna geen enkele gescheperde kudde meer is. Kortom: het oude ambacht krijgt terecht veel maatschappelijke waardering, maar helaas onvoldoende bezoldiging.

Onze missie is dan ook om de herders helpen om hun schapen te kunnen blijven hoeden.

Wij willen een duurzame toekomst voor schaapherders. En daarom gaan wij werken aan het volgende:

  1. Het maken van goede afspraken met de terrein beherende (grond)eigenaren, want hun begrazingsopdrachten zijn de grootste inkomstenbron voor herders. We willen een betere financiële waardering voor traditioneel herderschap en tevens lange termijn afspraken. Pas dan ontstaat een gezonde basis voor herders. Met terrein beherende organisaties als Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Landschappen, Waterschappen en provincies en gemeenten willen we werken aan kennisdeling en duurzame samenwerking.
  2. Het opzetten van een fonds, waar de herders op terug kunnen vallen. Als herder sta je er bijna altijd alleen voor. Want wie valt er voor de herder in als hij of zij een dag ziek is of een been breekt? Door als traditionele schaapherders de krachten te bundelen in een Gildevereniging kunnen we een systeem opzetten waarbij de ene herder de andere kan helpen als deze tijdelijk wegens omstandigheden zijn of haar werk niet kan uitoefenen.
  3. Het vormen van een grote groep volgers die de herders een hart onder de riem steken en het belang van goed natuurbeheer ondersteunen. Fans kunnen herders helpen in het uitdragen van de boodschap hoe belangrijk zij en hun kuddes met oude schapenrassen zijn.

Een bijzonder project dus waarbij jij het verschil kunt maken!

Voortgang

11

donateurs

€10.322,-

van het €75.000 doel

35%


Doneer nu!

Doneer €10,- of meer


Doneer Anoniem

Ik doneer graag, maar blijf liever onbekend.

Doneer €10,-
Geen Ideal ?

Het is ook mogelijk direct naar onze rekening te doneren !

IBAN :
NL89SNSB0908466218

op naam van :
Gilde Traditionele Schaapherders.

Campagne Updates

* Wij garanderen dat we jouw email nooit zullen delen met derden !